Informace o nás

Zatím jsme nahráli 2 cd, 

jedno vzpomínkové: Jaroslav Müller a Domüno

a druhé: Domüno D.U.O. - Ztracený ráj. 

Třetí - Domüno Country, je v přípravě.

Hrajeme a zpíváme a baví nás to.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.